Fotogaléria

Obdobie Vianoc sa spája s darčekmi, s návštevami a rôznymi milými akciami.

Priatelia z OO PZ v Hlohovci

V Spojenej škole v Hlohovci na Jarmočnej ulici sme 5. 12. privítali spoločne s kamarátmi z Kľúčika Mikuláša. Prišiel aj s anjelikom a naše prekvapenie aj s čertom.

Spoločne privítanie Mikuláša s kamarátmi z Kľúčika

K predvianočným návštevám v našom domove patrí aj návšteva našich priateľov vojakov z Hlohovca. 18. 12. prišli s bohatou Mikulášskou nádielkou opäť medzi nás.

návšteva našich priateľov vojakov z Hlohovca

Stránky