Fotogaléria

Tradične na Mikuláša sme pozvaní na ,, Vianočný benefičný koncert“ , ktorý sa uskutočňuje po vedením PhDr. Magulicovej, v priestoroch refektára v Hlohovci.

Klienti na koncerte

Dňa 1.12.2018 sme sa zúčastnili podujatia ,, Deň bez bariér“, ktoré organizoval Mestský úrad v športovej hale na Zábraní v Hlohovci.

Klienti s výrobkami

Pri príležitosti 35. výročia založenia DSS Pastuchov pani riaditeľka pripravila pre všetkých zamestnancov zariadenia príjemné posedenie, kde im poďakovala za ich dlhoročnú a náročnú prácu.

Torta
  • Stretnutie rodičov a priateľov klientov DSS Pastuchov
  • Návšteva priateľov z Únie žien Slovenska v spoločnosti členov folklórnej skupiny Šulekovčan
Stretnutie rodičov a priateľov klientov DSS Pastuchov“

Dňa 12.7.2018 sa v DSS Pastuchov uskutočnilo predstavenie Ujo Anjelsen, ktoré pre nás zabezpečil Fond Dr. Klaun Trenčianskej nadácie.

Klienti

Aj tento rok medzi nás z príležitosti  MDD prišiel náš kamarát ujo Dušan, s ktorým sme si 8. 6. 2018 spoločne na dvore domova uvarili chutný guláš.

Varenie gulášu

Už tradične sme poriadali v našom domove Deň hier a zábavy. Dňa 6. 6. 2018 sme medzi sebou privítali pána starostu Pastuchova, kamarátov z klubu Kľúčik, priateľov zo Spojenej školy z Hlohovca.

Opekačka

Každý rok v období Veľkej noci navštívia naši klienti Klub Ruža v Hlohovci, aby vyšibali členky klubu a spolu oslávili sviatky jari.

klienti dss pastuchov v klube ruza hlohovec sedia pri stole, šibačka

Z nadácie Dr. Klauna nás každý rok chodí potešiť šašovská návšteva. Tentoraz nás rozveselil pán Kulíšek, ktorý pre nás zabezpečuje aj ďalšie predstavenia klaunov.

klienti s klaunom

Šport máme radi, vždy sa tešíme i na priateľov, s ktorými si zmeriame sily. V tomto roku to bol už 12.

klienti s diplomani

Stránky