Kontakt

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov

Pastuchov 262
920 63 Pastuchov

Riaditeľka zariadenia : PhDr. Mária Grznárová

Telefón : +421 (0) 33 744 9587
Fax: +421 (0) 33 744 9587
Mobil: +421 (0) 905 509726, 033/74 495 87
dss.pastuchov@zupa-tt.sk