Guláš v našom domove

7. 6. 2022 sme na dvore  nášho domova varili tradičný guláš s Dušanom.
Takýmto spôsobom sme oslávili deň detí. Pozvanie na guláš prijali aj naši bývalí
kolegovia – teraz už dôchodcovia. Spoločne sme prežili príjemný a veselý deň.

Fotogaléria: 
Otvoriť fotogalériu