Technická podpora

Webové sídlo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov je prevádzkované na redakčnom systéme Drupal, dodaný firmou SPTec.

Oznámenia o technických problémoch a pripomienky k fungovaniu a obsahu webu prosím posielajte na adresu dss.pastuchov@zupa-tt.sk