Fotogaléria

Dňa 22. 5. 2019 klienti DSS Pastuchov spoločne s priateľmi z klubu Kľúčik navštívili farmu Malkia Park v Orechovej Potôni. Aj napriek nepriaznivému počasiu sme si výlet užili.

Klienti pri klietke s levmi

Trnavský samosprávny kraj
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov
Občianske združenie Veselé Nezábudky

Športový víťazi

Dňa 15.2.2019 sme v DSS Pastuchov pripravili pre klientov ,, Valentínsku veselicu“.

Klienti v maskách

Aj v tomto roku nás prišiel potešiť klaun z Nadácie Dr. Klauna s milým predstavením „Majsterko Maliarko“.

Klienti s klaunom

Prvé stretnutie s našimi priateľmi z klubu Kľúčik sa v tomto roku uskutočnilo 7.februára v priestoroch Spojenej školy v Hlohovci.

Klienti v maskách

Medzi prvé aktivity sme aj v tomto roku zaradili veselé podujatie s názvom „Jašiáda“, ktoré sa uskutočnilo 24. januára vo veľkej herni .

Jašiáda

Zamestnanci Mestského úradu v Hlohovci priniesli darčeky podľa želania našich klientov.
Patrí im veľké ,,Ďakujem“.

Dňa 7.12.2018 prišli k nám s mikulášskou nádielkou študenti a pedagógovia z SOU - GOS Trnava. Okrem sladkostí a darčekov nám priniesli i dobrú náladu.

Priatelia u nás v domove

K tradičným návštevám ,,Mikuláša“ patria i priatelia vojaci s anjelom a Mikulášom.

Mikuláš

Tradične na Mikuláša sme pozvaní na ,, Vianočný benefičný koncert“ , ktorý sa uskutočňuje po vedením PhDr. Magulicovej, v priestoroch refektára v Hlohovci.

Klienti na koncerte

Stránky