Oznam

Pravidlá návštev od 12.01.2023

Priestory pre návštevy, ktoré spĺňajú odporúčané podmienky:

 • zvážte návštevu Vášho blízkeho, v prípade respiračných ťažkostí,
 • pred každou návštevou sa doporučuje návštevu vopred telefonicky nahlásiť,
 • telefonický kontakt: +421 0905 509 726, 033/744 95 87
 • návštevy môžu byť realizované len v priestoroch vyhradených pre návštevy

Počas celej návštevy dodržiavať prísne hygienické opatrenia:

 • vstup do priestorov DSS len s prekrytými hornými dýchacími cestami
  (respirátor alebo rúško) a počas celej doby návštevy,
 • použiť dezinfekčný prípravok na ruky,
 • dodržiavať odstup (dodržanie predpísanej bezpečnej vzdialenosti) a sociálnu
  izoláciu od iných osôb mimo navštevovanej osoby.

V prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia poskytovateľa, má poskytovateľ možnosť návštevu prerušiť.