Oznam

Na základe „ Pandemického semaforu pre sociálne služby v súvislosti s ochorením COVID 19“, od 8.11.2021 platí aktualizovaný COVID automat, podľa ktorého je okres Hlohovec v bordovej fáze (v druhom stupni ohrozenia).

DSS v Pastuchove s účinnosťou od 10.11.2021 upravuje podmienky pre návštevy prijímateľov sociálnych služieb.

Návštevy sú zakázané !
Podpora klientov je možná prostredníctvom telefonických hovorov alebo písomnej korešpondencie.


Návšteva u klientov je možná len vo výnimočných prípadoch, so súhlasom riaditeľa zariadenia a dodržania stanovených pandemických pravidiel.

PhDr. Mária Grznárová
riaditeľka DSS Pastuchov