Oznam

Návštevy v DSS Pastuchov

Podmienky pre návštevníkov:

  • Návštevník sa musí preukázať platným negatívnym testom na ochorenie COVID 19 alebo sa dať otestovať v DSS Pastuchov.
  • Návštevník je pred vstupom do budovy povinný dôkladne si dezinfikovať ruky, prekryť si horné dýchacie cesty (nos a ústa FFP2/rúško).
  • Návštevy môžu byť realizované len v priestoroch vyhradených pre návštevy.

Za pochopenie Vám úprimne ďakujeme.

PhDr. Mária Grznárová
Riaditeľka DSS Pastuchov