Správca obsahu

Správcom obsahu tohto webového sídla je Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov. Pripomienky k obsahu prosím posielajte na adresu dss.pastuchov@zupa-tt.sk.