Oznam

Dňom 16.05.2022 sú povolené návštevy v DSS Pastuchov za dodržiavania hygienicko-epidemiologických pravidiel.

PhDr. Mária Grznárová
Riaditeľka DSS Pastuchov