Začali nám práce na dvore

Na dvere už zaklopala jar a tak sa tešíme na jarné upratovanie na dvore nášho domova.

Klienti robia jarné práce