Sociálna rehabilitácia vykonávaná v DSS Pastuchov v období karantény z dôvodu pandémie COVID-19

Sociálna rehabilitácia v DSS Pastuchov bola realizovaná v menších skupinách. Zameriavali
sme sa na prvky arteterapie ( maľovanie rámikov, vystrihovanie malých a veľkých kvetov),
využívali sme miestnosť snoezelen. Pre prijímateľov sociálnych služieb ( ďalej len PSS) s
ťažším zdravotným znevýhodnením sme využívali muzikoterapiu a bazálnu stimuláciu.
Všetky činnosti sme prispôsobili danej situácii a prijatým opatreniam.
Počas priaznivého počasia sa niektorí PSS zapájali do práce na dvore , na záhradke.
Vo voľnom čase hrali spoločenské hry, počúvali svoje obľúbené piesne.

Fotogaléria: 
chodbu sme si vyzdobili kvietkami z papiera
pochutili sme si na lievancoch
upravili sme záhony na dvore
výroba dekorácií