Návšteva Mikuláša

Radosť klientov bola veľká, keď do DSS Pastuchov dňa 5.12.2019 zavítal Mikuláš, anjel a čert.
Všetci spoločne strávili príjemné chvíle pri vianočných koláčikoch a atmosféru dopĺňala vianočná
hudba.
Za návštevu ďakujeme pani Oľge Mičkovej z Únie žien Slovenska a priateľom z FS Šulekovo.

Text: Bc. Zuzana Jurišková, Inštruktorka sociálnej rehabilitácie, DSS Pastuchov

Fotogaléria: 
Klienti s mikulášom