Návšteva komisárky

Dňa 14.09.2021 nás navštívila v rámci pracovnej cesty v Hlohovci pani  JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka Úradu pre osoby so zdravotným postihnutím. Oboznámila sa s činnosťou nášho domova, stretla sa s klientmi,  ktorí jej venovali darčeky vyrobené v rámci terapeutických činností. Stretnutie s pani komisárkou bolo síce krátke, ale veľmi milé a srdečné.

Fotogaléria: 
Klienti s JUDr. Zuzana Stavrovská