Muzikoterapia

Opäť po dlhšom období sme v našom domove obnovili spoluprácu s Marcelom a muzikoterapiu.

Klienti na muzikoterapii