Mikuláš a vojaci

Každoročne zavíta do DSS Pastuchov Mikuláš v sprievode anjela a
vojakov. Tento rok nebol výnimkou a všetci sa spoločne tešili z príjemných
chvíľ a tiež sladkostí. Srdečná vďaka patrí všetkým z vojenského útvaru v
Hlohovci aj za finančnú podporu, ktorú venovali klientom.

Fotogaléria: 
Mikuláš s vojakmi