Kvietok pre radosť

Dňa 21.6. 2023 prišli do DSS Pastuchov žiaci ZŠ s MŠ A. Felcána v Hlohovci, ktorí nám priniesli finančný dar, v rámci projektu „Kvietok pre radosť“ . Tento dar si vážime o to viac, pretože žiaci kvietok nádeje sami vyrobili a následne predávali. Výťažok z predaja kvietkov darovali kamarátom DSS Pastuchov. Srdečne ďakujeme.

Fotogaléria: 
Otvoriť fotogalériu