35. výročie založenia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove

Pri príležitosti 35. výročia založenia DSS Pastuchov pani riaditeľka pripravila pre všetkých zamestnancov zariadenia príjemné posedenie, kde im poďakovala za ich dlhoročnú a náročnú prácu.

Fotogaléria: 
Torta