Výlet na vyhliadku Čajka

Vďaka dotácii z Trnavskej župy pre rok 2019, ktorá bola určená na realizáciu projektu Spoznaj Slovensko, mohlo OZ Veselé Nezábudky zorganizovať jednodňový výlet na vyhliadku Čajka Bojnice, návštevu ZOO. Projekt bol zameraný pre ľudí so zdravotným a mentálnym znevýhodnením. Výletu sa zúčastnili klienti a zamestnanci DSS Pastuchov a priatelia z Klubu Kľúčik Hlohovec. Výlet sprevádzalo krásne, slnečné počasie.

Mgr. Iveta Mihalíková

Fotogaléria: 
Klienti na výhliadke Čajka