Výlet do Orechovej Potôni

Dňa 22. 5. 2019 klienti DSS Pastuchov spoločne s priateľmi z klubu Kľúčik navštívili farmu Malkia Park v Orechovej Potôni. Aj napriek nepriaznivému počasiu sme si výlet užili. Zo všetkých zvierat sa nám najviac páčili biele levy a tigre.

Bc. Jana Sláviková

Fotogaléria: 
Klienti pri klietke s levmi