Vianočný benefičný koncert

Tradične na Mikuláša sme pozvaní na ,, Vianočný benefičný koncert“ , ktorý sa uskutočňuje po vedením PhDr. Magulicovej, v priestoroch refektára v Hlohovci.

Fotogaléria: 
Klienti na koncerte