Kôš plný darčekov

Žiaci zo ZŠ a MŠ na ul. A. Felcána sa rozhodli odmenu, ktorú získali od pani riaditeľky venovať v podobe darčekov našim klientom. Ďakujeme a prajeme všetkým pekné Vianoce

Fotogaléria: 
Klienti zdobia stromček
Klienti pri koši s darčekami