Jašiáda

Medzi prvé aktivity sme aj v tomto roku zaradili veselé podujatie s názvom „Jašiáda“, ktoré sa uskutočnilo 24. januára vo veľkej herni . Všetci klienti aj službukonajúci personál sme si spoločne zatancovali a zabavili sme sa pri veselej hudbe.

Fotogaléria: 
Jašiáda