Fotogaléria

Dňa 15.2.2019 sme v DSS Pastuchov pripravili pre klientov ,, Valentínsku veselicu“.

Klienti v maskách

Aj v tomto roku nás prišiel potešiť klaun z Nadácie Dr. Klauna s milým predstavením „Majsterko Maliarko“.

Klienti s klaunom

Prvé stretnutie s našimi priateľmi z klubu Kľúčik sa v tomto roku uskutočnilo 7.februára v priestoroch Spojenej školy v Hlohovci.

Klienti v maskách

Medzi prvé aktivity sme aj v tomto roku zaradili veselé podujatie s názvom „Jašiáda“, ktoré sa uskutočnilo 24. januára vo veľkej herni .

Jašiáda

Zamestnanci Mestského úradu v Hlohovci priniesli darčeky podľa želania našich klientov.
Patrí im veľké ,,Ďakujem“.

Dňa 7.12.2018 prišli k nám s mikulášskou nádielkou študenti a pedagógovia z SOU - GOS Trnava. Okrem sladkostí a darčekov nám priniesli i dobrú náladu.

Priatelia u nás v domove

K tradičným návštevám ,,Mikuláša“ patria i priatelia vojaci s anjelom a Mikulášom.

Mikuláš

Tradične na Mikuláša sme pozvaní na ,, Vianočný benefičný koncert“ , ktorý sa uskutočňuje po vedením PhDr. Magulicovej, v priestoroch refektára v Hlohovci.

Klienti na koncerte

Dňa 1.12.2018 sme sa zúčastnili podujatia ,, Deň bez bariér“, ktoré organizoval Mestský úrad v športovej hale na Zábraní v Hlohovci.

Klienti s výrobkami

Pri príležitosti 35. výročia založenia DSS Pastuchov pani riaditeľka pripravila pre všetkých zamestnancov zariadenia príjemné posedenie, kde im poďakovala za ich dlhoročnú a náročnú prácu.

Torta

Pages