Fotogaléria

Sociálna rehabilitácia v DSS Pastuchov bola realizovaná v menších skupinách. Zameriavali
sme sa na prvky arteterapie ( maľovanie rámikov, vystrihovanie malých a veľkých kvetov),

chodbu sme si vyzdobili kvietkami z papiera

Dňa 14.02.2020 sme v DSS Pastuchov pripravili pre klientov ,, Valentínsku veselicu“.

Valentinska veselica

Klienti DSS Pastuchov trávili pochmúrne januárové dni počúvaním obľúbenej hudby a tancom.

Klienti spolu

Každoročne zavíta do DSS Pastuchov Mikuláš v sprievode anjela a
vojakov. Tento rok nebol výnimkou a všetci sa spoločne tešili z príjemných

Mikuláš s vojakmi

Radosť klientov bola veľká, keď do DSS Pastuchov dňa 5.12.2019 zavítal Mikuláš, anjel a čert.

Klienti s mikulášom

Dňa 3.12.2019 navštívili klientov v DSS Pastuchov zamestnanci Mestského úradu v Hlohovci.
Krásne darčeky vyčarili úsmev na tvári všetkým obyvateľom domova.

Klienti s darčekmi

Dňa 19.11.2019 v popoludňajších hodinách navštívil DSS Pastuchov klaun, ktorý mal pre klientov pripravené predstavenie Jarmok rozprávok. Predstavenie pre nás zabezpečil Fond Dr.Klauna.

Klaun hra na harmonike

Vďaka dotácii z Trnavskej župy pre rok 2019, ktorá bola určená na realizáciu projektu Spoznaj Slovensko, mohlo OZ Veselé Nezábudky zorganizovať jednodňový výlet na vyhliadku Čajka Bojnice, návštevu

Klienti na výhliadke Čajka

Z Banskej Bystrice do DSS Pastuchov dňa 19. 8. 2019 prišlo divadielko Harry teater s bábkovou rozprávkou „ Zlatovláska“.

klienti

V čase od 13. 8. – 17. 8. 2019 sme sa zúčastnili príjemného pobytu v Štefanovej na chate „Pod skalným mestom“, v lone krásnej prírody Malej Fatry pod Veľkým Rozsutcom.

Klienti na turistike

Pages