Predstavenie O kráľovi Jonášovi v DSS Pastuchov

Dňa 10.9. 2021 o 10:30 hod. prišiel klientov DSS Pastuchov potešiť Dr. Klaun s bábkovým predstavením O kráľovi Jonášovi. Krásne slnečné počasie a zaujímavý dej prispel k výbornej nálade klientov.

Predstavenie financuje Trenčianska nadácia prostredníctvom Fondu Dr. Klaun a realizuje sa vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

Bc. Jana Sláviková
Inštruktor sociálnej rehabilitácie DSS Pastuchov

Fotogaléria: 
Klienti pri babkovom divadle