Január v domove

Klienti DSS Pastuchov trávili pochmúrne januárové dni počúvaním obľúbenej hudby a tancom.

Fotogaléria: 
Klienti spolu