Maškarný ples

Prvé stretnutie s našimi priateľmi z klubu Kľúčik sa v tomto roku uskutočnilo 7.februára v priestoroch Spojenej školy v Hlohovci. Keďže je obdobie fašiangov, prišli všetci v maskách, priniesli chutné koláčiky, sladkosti a spoločne sme si zatancovali . Ďakujeme aj zamestnancom školy, ktorí sa tiež postarali o občerstvenie a dobrú náladu.

Fotogaléria: 
Klienti v maskách